Jacek Janiuk

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank

Dyrektor Biura Maklerskiego Alior Bank – Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach – kierunek Matematyka oraz absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierunek Finanse, Inwestycje. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku finansowym, które zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą w firmach zarządzających aktywami (Invesco, AIG, KBL European Private Bankers, Citigroup, Pekao). Przeszedł wszystkie szczeble kariery inwestycyjnej od analityka, przez zarządzającego funduszami, dyrektora departamentu inwestycyjnego, dyrektora departamentu bankowości prywatnej oraz członka zarządu. Od grudnia 2021r odpowiada w Alior Banku za Dział Private Banking. Przed dołączeniem do Alior Banku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Pioneer TFI). Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz międzynarodowy tytuł CIIA.

Kontakt

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
Browary Warszawskie
Biura „Przy Warzelni”

ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

Organizator

 

 

ADN Akademia

Browary Warszawskie

Biura „Przy Warzelni”

ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
konferencje@adnakademia.pl

Współorganizator

Global Artificial Intelligence Alliance Foundation
ul. Karolinki 18
02-635 Warszawa

info@globalai.life

Bądź na bieżąco:

ADN Akademia – jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce. Od kilkunastu lat dostarczamy praktyczną wiedzę, oferując szerokie spektrum szkoleń, kursów i studiów w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa, a także praktyczne warsztaty z obszarów zarządzania strategicznego czy rozwoju wszelkich kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych.

Więcej info: www.adnakademia.pl

Global Artificial Intelligence Alliance (GAIA) to multidyscyplinarny start-up, który wykorzystuje zbiorową kreatywność do rozwijania sztucznej inteligencji ze współczuciem. Nasz zespół naukowców, przedsiębiorców, aktywistów i filozofów prowadzi globalne badania nad społecznymi, socjologicznymi, prawnymi, technologicznymi i etycznymi aspektami sztucznej inteligencji.

Więcej info: www.globalai.life

Shopping Cart
Scroll to Top